Aerodynamik – Ikaros

ikaros

Ikaros är ett parameteriserat aerodynamikprogram för RC-segelflyg under Windows-plattformen. Syftet är att optimera en segelkonstruktion. Programmet inbjuder också till experimentfulla konfigurationer.
Teorin bygger på Dietrich Bertermanns bok, ”Konstruktion von RC-Segelflugmodellen”. Programmet är skrivet under 2008 och är ett s.k. freeware. Detta är mitt bidrag till hobbyn.

polar

Inget ansvar tas för hur programmet nyttjas och ej heller för konstruktioner gjorda baserat på Ikaros. Jag är fullt medveten om att Ikaros även är en modellflygklubb. Arbetsnamnet har varit Ikaros och får så vara.

Programvara: Ikaros

Profiler: profil

4ma

4m är en tvåmotorig canard. Spännvidden är som namnet 4 meter. Canarden med stabilisatorn fram är en intressant konsruktion, vilken är baserad på utdata från Ikaros och ritad i Pro/Engineer. Flygplanet är under byggnation. Jag räknar med att nå ett glidtal på 24 och en sjunkhastighet på 0,23 m/s då motorerna är avslagna.

 

 

Kommentera