Bas av aluminium

På nätet finner man en del gitarrbyggare. Jag fastnade för den amerikanska byggaren Spalt. Dessa fantastiska instrument och konstverk fick utgöra förebild och motto.

close_up kopiera
Samtidigt intresserade jag mig för andra material mer än trä. Jag fann en del aluminiumbygge vilka tillverkats genom åren. Kramer hade på 80-talet t.ex. några modeller med aluminiumhals.
Aluminiumbasen konstruerades som en underliggande och uppsamlande aluminiumkropp i botten. Halsen, även den med aluminiumkärna, skruvades mot underkroppen. Ett par skulpturerade trädetraljer av kanadensisk körsbär fick utgöra form och fästpunkt för elektronik.

top_body
Basgitarren ritades i Pro Engineer och en del dxf-filer skickades till en mekanisk verkstad med vattenskärare, vilka karvade ut hals och kropp. Heder åt HJMek i Eslöv.

bass

Det finns många varningar att läsa om angående aluminiumhalsar. Jag beslutade mig därför att kolla upp utböjningen, vilken kraften från strängarna orsakar.

En FEM-modell byggdes upp med geometrin från CAD-modellen. Kraften från strängarna samt en motverkande dragstång sattes in som rådande krafter. Modellen svarade fint på en gradvis ökning av kraften. Från att halsen böjt ut flera millimetrar vid övre sadeln kunde jag få hela den spelbara delen av halsen ganska oberörd genom att sätta kraften i dragstången till 1750 N. Bilden nedan visar utböjningen vid 1500 N.

disp1500N
Dragstången utgörs av en snett liggande M6 gängad stång.I änden sitter faktiskt en IKEA-mutter avsedd för möbler. En skåra frästes upp på undersidan av aluminiumhalsen.

IMG_1082
I originaldesignen skulle halshuvudet böjas bakåt så att strängarna skulle får en naturlig spännbana i förhållande till sadeln.
Detta visade sig vara ganska svårt att få någon precision i böjningen med de simpla verktyg jag hade till hands. Jag lät därför halsen vara rak och svarvade istället ett strängtryck i mässing.

IMG_1111
Halshuvudets form har hämtat inspiration från de gamla lyrorna.
Det mesta låter sig ju göras vid vattenskärning, så det var bara att önska på.
I mitten och inuti gaffeln ses mässingsskruven, vilken fångar upp den gängade stången. Halsutböjningen justeras här med en insexnyckel.
Stämskruvarna är av märket Schaller och väldigt precisa och glappfria.

IMG_1095

Dessa och alla andra köpdetaljer återfinns som CAD-modeller på:
GrabCad
Halsen är en sandwich-konstruktion, då greppbrädan består av massaranduba och undersidan av rundad körsbär.
Greppbrädan formas i en svag radie och för att göra det riktigt besvärligt är radien olika från topp till botten. Efter mycket slipande verkade den hålla formen efter de mallar jag gjort.

IMG_1698
Det tog mycket lång tid innan jag vågade banda halsen. Ett tag var jag övertygad om att köra bandlöst, ifall jag skulle sabba allt.
Det visade sig dock lättare att banda än vad jag föreställt mig. Jag sågade skåror längs halsen med hjälp av en tunn klinga. Banden pressades därefter i med hjälp av en träbit och kraften från en pelarborr. I botten av skåran lät jag snabblim göra jobbet.
En skarp titt längs halsen och det var lätt att upptäcka onödigt glapp mellan band och greppbräda. Jag litade totalt på greppbrädans form som en referens. Resultatet blev rätt hyggligt faktsikt………..bättre än min gamla Jazzbas.

IMG_1723
Trädetaljerna sågades ut med bandsåg och urholkades i en pelarborr med koordinatbord.
Med lite övning går det att få till en hyfsad kurvatur. Finputsningen kräver dock en del manuellt arbete.
Körsbärsträet var en dröm att arbeta i, då det är hårdare än furu. Träfräsen lämnade ifrån sig fina spånor och det fanns inga tendenser till att fibrerna släppte och” fnasade” sig i kanterna.
Det gick att mata på rätt bra och det luktade fantastiskt gott av nysågat virke.

IMG_0673
Sliparbetet tillhör väl det tråkigaste, men till sist blir det lön för mödan när träet börjar bli slätt och lent.
Här ses stallet provmonterat på grundkroppen av aluminium. Stallet är av märket Gotoh, vilket visat sig vara mycket robust och lättjusterat vid intonering.
Aluminiumkroppen anodiserades slutligen svart, efter att jag filat och spetsat det långa hornet längs kanterna.

IMG_1093
EMG-mikrofonerna är aktiva och kräver ett 9V batteri.
Potentiometrarna och mickarna har alla snabbkopplingar, så lödning var överflödig.
Jag valde JP-setupen som är en blandning av Jazzbas och Precision-utförande med två små par-mickar vid halsen och en lång vid stallet.

IMG_1700
Slutresultatet på plats hemma i korgstolen.

IMG_1727
Basen är något kilo tyngre än normalt och har ett långt metalliskt sustain. Det är helt enkelt lite John Entwistle sound över den.
Strängarna ligger tätt på banden och formen ger mig associationer till ett vapen eller en insekt. Sonen tyckte jag skulle kalla den för ”the Bug”.