Diddley bow

De sex tonerna i bluesen får gärna lite extra sväng, då tonerna liksom letas upp med ett metall- eller glasrör tryckt mot strängarna.

Cigar box gitarren har sina rötter i 1800-talet och hade oftast tre eller fyra strängar. I den fattiga amerikanska södern uppstod också s.k. single-strings som var uppbyggda av en planka, sträng och skruv. Mitt första egenbyggda instrument ”Bluesfelan” är en sådan. En diddley bow är någonting liknande.

För att utöka möjligheterna ville jag göra min Diddley bow med två strängar. Bl.a. vore några kvint-ackord schyssta att ta. Att utveckla spelet med sliderör kändes lockande. Instrumentet är inte så långt, så det vore rimligt att tillverka både hals och kropp ur en och samma bit. Instrumentet är konstruerat i Fusion360.

Jag ville också göra ett instrument med lite touch från steam punk andan, så mörk valnöt tillsammans med beslag och stall av mässing kändes helt rätt.

Jag fick tag i en rejäl planka av valnöt, vilken jag kunde få ut två instrument intill varandra. En god vän med rejäl bandsåg sågade ut de grova konturerna.

Valnöten kommer till sin rätt efter de första hyveltagen, då ådringen blottas från en annars ganska grå och raspig yta.

Halsen har inga band, men däremot gropar som skall fyllas med akryl som en ren markering och hjälp i spelet. Alla ”banden” frästes ur i ett enda svep med min hembyggda CNC-fräs. Då bilden togs håller fräsen just på att rymma ur fickorna för pick-up och elektronik.

Här borras ett djupt hål för teleproppens ingångskabel.

Plektrumskyddet frästes ut ur en 2 mm vit och glansig akrylskiva. Skivan är klämd mellan två spännbackar och ligger därför en bit upp från bordet. Jag tycker det blir bättre resultat så, då spånorna inte tillåts snurra runt med fräsen på undersidan, vilket kan skada ytan.

En första överblick av bygget efter en hel del slipande.

Bandgropar och markeringar fogas med vit akryl, vilket lätt kan slipas och poleras upp efter att ha hårdnat.

De färdigbearbetade valnötsstyckena gnids här in med teakolja.

Mässing är kortspånigt och trevligt att arbeta med i svarven och det är förhållandevis lätt att skapa fina blanka ytor. Här svarvas ett av strängfästena.

Längre ner i texten kommer det att finnas ritningar, step- och en del dxf-filer för den som känner att en Diddley bow kanske vore något för shuffle bluesen. Bilden visar två stycken färdigbearbetade översadlar.

Pick-up´n består av en industriell elektromagnet med en neodym-magnet placerad undertill. Elektromagneten skjuts sedan in i ett 3D printat hölje, vilket sedan ansluts till plektrumskyddet. Spolen har ganska låg impedans jämfört med en normal pick-up, vilket gör att man får skruva upp distpedalen något snäpp för att erhålla en jämförbar volym.

Två strängar monterade på hembygget och det skräller på rätt bra med en känsla av burkig Mississippi delta blues.

Här är elektroniken från en Telecaster, plektrumskydd samt alla mässingsdetaljer monterade. Gitarren är så pass liten att placeringen av volym- och tonkontroll fick sättas ovanför strängarna. Lite okonventionellt, men högerhanden får i varje fall fritt svängrum vid spel.

På Alibaba fann jag en sats stäm-mekanismer i mässing för under hundra-lappen.

Jag valde att stränga upp Diddley bowen som på de två understa strängarna av en gitarr,  E6 och H5. Detta gjorde att jag kände mig bekväm med var tonerna låg och det blev enklare att komma igång.

Instrumentet finns  tillgängligt på B2BPartCommunities portal som en step-fil samt en del renderingar.

Finner du intresse i att bygga en diddley bow eller liknande så har jag lagt upp ritningar på de svarvade och frästa bitarna samt träkropp och plektrumskydd som pdf-filer. Hela instrumentet representerat som step-fil finns packat i den sista zip-filen. Det vore fantastiskt roligt om det dök upp fler alster, så håll till godo!

Filer:

Cover Drawing v1

Body Drawing v1

BottomSaddle Drawing v4

StringSleeve Drawing v1

TopSaddle Drawing v3

slideguitar_v41_asm