Ostpress

Ostar som måste pressas och ligga under tryck en viss tid
och som på så sätt får en låg vattenhalt kallas hårdost . Parmesan är en sådan ost.

Pressen är byggd av vackra acaciaskivor som sammanfogats via rostfria gängade stänger. Pressen har tre individuella formar svarvade av plaströr. En rund träplatta med tillhörande ställskruv utgör själva kolven. Vätskan rinner ut från cylindrarna och når en uppsamlande skåra.