Pickup

En vibrerande metallsträng som befinner sig i ett magnetfält alstrar en ström i en omgärdande spole, precis som en generator. Strömmen förstärks och genererar ljudet av ett stränginstrument.

figur

formel

Resistansen hos en gitarr-pickup kan beräknas med ovanstående formel. Ju större resistans – ju större ström – desto mer drag i förstärkaren.  T.ex. har kommersiella single coil pickuper ofta en resistans på mellan 8 – 14 k ohm.

Du kan testa kalkylen med följande excel-fil: Pickup

Här finner du också ett exempel på en pickup för en Fender Telecaster.

IMG_5077

Min egenlindade pickup till bygget av lyran gav en resistans på ca 1,5 k ohm, mest beroende på att jag använde så pass tjock tråd som diameter 0,1 mm, då jag inte fann någon tunnare.

IMG_5072

Ytterskalet frästes av en bit svart POM-plast och innanmätet och spolkroppen 3D-printades.

IMG_5257

En magisk lyckokänsla spred sig inombords, då tele-proppen för den 10-strängade lyran nådde  förstärkaren. Lite plast, koppar och neodym-magneter fyllde rummet med ljudet av ett hembyggt instrument.